กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น: GSX 2019 (บูธ 470) - Chicago, IL - ก.ย. 10-12, 2019

XPressEntry การควบคุมการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมบูรณ์

การควบคุมการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมบูรณ์

หน้าจอการครอบครองพื้นที่

หน้าจอเหตุการณ์ Muster