KANTECH เอกสาร

1.ความมุ่งหมาย #

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการทำข้อมูลให้ตรงกับ XPressEntry กับระบบ Kantech มีสมมติฐานดังต่อไปนี้เกี่ยวกับระบบนี้

 1. ระบบ Kantech ได้รับการติดตั้งพร้อมกับซอฟต์แวร์ SmartLink SDK แล้ว
 2. ฐานข้อมูล Kantech มีอยู่แล้วกับผู้ใช้ข้อมูลบัตรและรูปภาพ
 3. XPressEntry ได้รับการติดตั้งและมีการเข้าถึงเครือข่ายไปยังบริการเว็บ Kantech

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Kantech กรุณาติดต่อ Kantech support

วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ไม่ใช่เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ XPressFreedom พร้อมกับการรวมระบบ Kantech โปรดดูที่เอกสาร XPressFreedom สำหรับข้อมูลดังกล่าว

2.ใช้เครื่องมือจัดการข้อมูล #

XPressEntry ใช้ "Data Manager" เพื่อจัดการกระบวนการซิงโครไนซ์ หากต้องการตั้งค่า Data Manager ให้ไปที่การตั้งค่า XPressEntry


ใช้ตัวจัดการข้อมูล kantech

 1. เปิดใช้ตัวจัดการข้อมูล - ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้สามารถซิงค์ได้
 2. ประเภทกล่อง - เลือก Kantech
 3. ตั้งค่าตัวจัดการข้อมูล - จะไปที่หน้าการตั้งค่าของ Kantech
 4. บันทึกและใช้การตั้งค่า - เลือก "บันทึกและใช้การตั้งค่า" ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Kantech Data Manager
 5. ความถี่การซิงค์เต็มรูปแบบและบางส่วน - ช่วงเวลาที่ XPressEntry ดึงข้อมูลจากบริการเว็บของ Kantech ในการกำหนดค่า Kantech's Data Manager ให้เลือก "Kantech" ในช่อง Type จากนั้นเลือก "Setup Data Manager" ซึ่งจะนำคุณไปสู่รูปแบบการติดตั้งของ Kantech ดังที่แสดงในหน้าถัดไป

3.Kantech Setup #

การติดตั้ง kantech

 1. ที่ตั้งบริการเว็บ พอร์ต 8801 เป็นค่าดีฟอลต์
 2. ผู้ใช้ต่อรอบ - จำนวนผู้ใช้ XPressEntry จะค้นหาในครั้งเดียว
 3. รูปภาพต่อเธรด - จำนวนภาพที่เธรดเดียวจะรับผิดชอบในการดาวน์โหลดจาก XPressEntry ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเธรด XPressEntry ที่จะสร้างขึ้นพร้อม ๆ กันเพื่อค้นหาระบบของ Kantech (เช่น 1000 ผู้ใช้ในฐานข้อมูลภาพ 100 ต่อเธรดจะสร้างเธรด 10 เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพแบบอะซิงโครนัสใช้การตั้งค่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการซิงค์ของคุณ)
 4. รายงานรูปภาพต่อ - ระบุว่าซอฟต์แวร์รายงานจำนวนภาพที่ดาวน์โหลดมาในระหว่างการซิงค์บ่อยเพียงใด ต้องเปิดการบันทึกข้อมูลเพื่อดูข้อมูลนี้

เมื่อตั้งคาถูกตองแลวใหเลือกเชื่อมตอ หากการเชื่อมต่อประสบความสำเร็จก็จะตอบสนองด้วย "เชื่อมต่อสำเร็จกับเว็บไคลเอ็นต์" ถ้าไม่สำเร็จข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ในกรณีของข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีบางสิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้

 1. ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง
 2. พอร์ตบริการเว็บของ Kantech ตรงกับพอร์ตที่คุณระบุใน XPressEntry
 3. ไฟร์วอลล์ของ Kantech ถูกปิดใช้งานสำหรับพอร์ตที่ระบุ
 4. บริการ Kantech กำลังทำงานอยู่

เมื่อ XPressEntry เชื่อมต่อกับบริการเว็บของ Kantech เรียบร้อยแล้วให้ปิดแบบฟอร์ม Kantech Setup เลือก "บันทึกและใช้การตั้งค่า" ในหน้าการตั้งค่าหลัก ขณะนี้คุณพร้อมที่จะซิงค์แล้ว

4.ซิงค์ #

มีการซิงค์สองประเภทที่ใช้ใน Kantech Data Manager

 1. 1 ซิงค์แบบเต็ม - ดึงข้อมูลผู้ใช้หมายเลขป้ายและรูปภาพทั้งหมด การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักครู่
 2. Partial Sync- ดึงข้อมูลผู้ใช้และหมายเลขป้ายทั้งหมด เรียกค้นรูปภาพของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
 3. ซิงค์กิจกรรม - ไม่รองรับ หากต้องการเพิ่มกิจกรรมลงในระบบของ Kantech โปรดติดต่อ Telaeris เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ XPressFreedom

ในการดูกิจกรรม synchronizer คุณสามารถปรับระดับการบันทึกได้ ในการดำเนินการนี้ไปที่แท็บทั่วไปในการตั้งค่า ภายใต้ระดับการบันทึกเลือกข้อมูล เลือกบันทึกการตั้งค่าและกลับไปที่แท็บตัวจัดการข้อมูล เลือกซิงค์แบบเต็มตอนนี้ สังเกตเห็นกล่องด้านล่างรายงานจำนวนการดาวน์โหลดปัจจุบันของผู้ใช้และรูปภาพทั้งหมด

Telaeris ขอแนะนำให้ใช้การซิงค์แบบเต็มวันละครั้งและซิงค์บางส่วนทุกๆชั่วโมงสำหรับระบบส่วนใหญ่ การปรับแต่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ

5.แบบฟอร์มหลัก #

หลังจากการซิงค์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ออกจากการตั้งค่าและกลับไปที่ฟอร์มหลัก ไปที่แท็บ "เพิ่ม / แก้ไขข้อมูล"


xpressentry รูปแบบหลัก kantech

 1. ชื่อผู้ใช้
 2. บ่งชี้ว่าบันทึกนี้ถูกสร้างขึ้นในระบบของ Kantech
 3. ป้ายทั้งหมดที่ผู้ใช้รายนี้ได้กำหนดไว้
 4. รูปภาพของผู้ใช้

หากภาพไม่ทันสมัยจะต้องมีการเรียกใช้การซิงค์แบบเต็มเพื่อให้สามารถอัปเดตได้

แนะนำแก้ไข