กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น: GSX 2019 (บูธ 470) - Chicago, IL - ก.ย. 10-12, 2019

XPressEntry การควบคุมการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมบูรณ์

XPressEntry

ในการจัดกำหนดการสาธิต XPressEntry โปรดกรอกแบบฟอร์มพร้อมกับข้อมูลของคุณและตัวแทนของเราจะติดต่อเรา!

ความสนใจของคุณ:


การติดตามการเข้า / ออก

Emergency Mustering

เวลาและการเข้าร่วม

การจัดการพื้นที่ จำกัด

การจัดการเหตุการณ์

การตรวจสอบผู้เข้าชม / ผู้เข้าชม

การยืนยันการเข้ารถโดยสารประจำทาง

ที่จอดรถระยะไกล