ผู้แต่ง: Alex Jacobsma

การสะท้อน RFID

โพสต์
ตัวช่วย RFID

เทคโนโลยี RFID ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน แท็กรวบรวมพลังงานที่คาดการณ์ไว้ของคลื่นวิทยุในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แท็กจะสะท้อนกลับสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการกระจายกลับ (back-scatter) ซึ่งเสาอากาศได้รับ เพราะเป็นวิทยาศาสตร์ก็มักจะสันนิษฐานว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้องสามารถทำนายทั้งอ่าน [... ]

อ่านเพิ่มเติม