RMA

ด้วย RMA ใด ๆ โปรดส่งคืนเฉพาะยูนิตฐานไม่มีสายเคเบิลแท่นชาร์จหรือแบตเตอรี่
การรวมแบตเตอรี่อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งและเพิ่มค่าขนส่ง

หากคุณต้องการตัวป้องกันหน้าจอสายคล้องสายเคเบิลหรือฝาปิดแบตเตอรี่เพิ่มเติม
โปรดรวมคำขอรายการโฆษณา RMA เพิ่มเติมสำหรับสิ่งเหล่านี้
และเราจะส่งไปพร้อมกับหน่วยซ่อมของคุณ