เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

XPressEntry XPID XPressC12
การยืนยัน Badge มือถือ ไอคอน pdf
ไอคอน pdf
Emergency Mustering ไอคอน pdf
ไอคอน pdf
ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ไอคอน pdf
เครื่องอ่าน RFID ที่ใช้งานอยู่ ไอคอน pdf
เครื่องอ่านตรามือถือ
XPID200 ซีรี่ส์ ไอคอน pdf
XPID100 ซีรี่ส์ ไอคอน pdf
XPressC12 ไอคอน pdf

XPressFreedom
XPF2 - อีเธอร์เน็ตเป็น Wiegand Converter ไอคอน pdf
เครื่องอ่านป้ายเดสก์ท็อป
XPressUHF - เครื่องอ่านแท็ก UHF สำหรับเดสก์ท็อป USB ไอคอน pdf
XPressProx - USB Desktop LF + HF Badge Reader ไอคอน pdf

UHF Sensor
UHF Sensor ไอคอน pdf
XPressTools
เครื่องมือเช็คอิน / เช็คเอาท์และการจัดการสินค้าคงคลัง ไอคอน pdf
ติดตามวัสดุ
การวางแผนทรัพยากรองค์กร ไอคอน pdf
XPressEntry - เอกสารข้อมูลจำเพาะการควบคุมการเข้าถึง
AMAG ไอคอน pdf
กาแล็กซี ไอคอน pdf
KANTECH ไอคอน pdf
RS2 ไอคอน pdf
S2 ไอคอน pdf
ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ ไอคอน pdf
Honeywell - Pro-Watch ไอคอน pdf
ดอร์มาคาบะ - คีย์สแกน ไอคอน pdf
Maxxess ไอคอน pdf