สื่อประชาสัมพันธ์

โลโก้ Telaeris การสร้างแบรนด์การใช้สื่อ

ดาวน์โหลด โลโก้แนวนอน

โลโก้แนวนอน Telaeris สีดำ: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้แนวนอน Telaeris สีขาว: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้แบบเรียงซ้อน

โลโก้ Telaeris แบบซ้อนสีดำ: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้ Telaeris แบบซ้อนสีขาว: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้ไอคอนเพชร

โลโก้ไอคอน Telaeris สีดำ: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ SVG

โลโก้ไอคอน Telaeris สีขาว: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ SVG

โลโก้ XPressEntry

โลโก้ Telaeris XPressEntry PMS 7470: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้ Telaeris XPressEntry สีดำ: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

โลโก้ Telaeris XPressEntry สีขาว: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG | เวกเตอร์ AI

Telaeris XPID100 อุปกรณ์พกพา

XPressEntry Entry Mode - ด้านหน้า: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

โหมดรายการ XPressEntry - มุม: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

XPressEntry HealthCheck Mode - ด้านหน้า: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

โหมด XPressEntry HealthCheck - มุม: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

XPressEntry Muster Mode - ด้านหน้า: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

โหมด XPressEntry Muster - มุม: เว็บ PNG | ความละเอียดสูง PNG

คู่มือสไตล์แบรนด์ Telaeris

ดาวน์โหลด: เว็บ PDF
สำหรับรูปภาพและคำขออื่น ๆ โปรดติดต่อเราที่ 858-627-9700
อีเมลหรือ marketing@telaeris.com.รูปภาพ Telaeris สำหรับการใช้งานสื่อ

XPressEntry Muster Mode - เครื่องอ่านและการตรวจสอบตราอย่างรวดเร็ว

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ

การตรวจสอบตรา XPressEntry - เครื่องอ่านป้ายมือถือที่ Access Gate

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ

XPressEntry HealthCheck พร้อมเครื่องอ่านป้ายมือถือ

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ

XPressEntry HealthCheck - เครื่องอ่านป้ายจุดเข้าและคำถาม

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ

XPressEntry Handheld Badge Verification - เทคโนโลยี Online และ Mobile Sync

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ

XPressEntry Emergency Mustering - เทคโนโลยีซิงค์ออนไลน์และมือถือ

ดาวน์โหลด: ความละเอียดสูง | เว็บ / ความละเอียดต่ำ