การพิมพ์ฉลาก ข้อมูลบาร์โค้ดและ RFID

ป้ายบาร์โค้ดอลูมิเนียมอโนไดซ์

ป้ายบาร์โค้ดเหล็กกล้าไร้สนิม

ฉลากบาร์โค้ด Polyester

แท็กสินทรัพย์สากล RFID

แท็ก Hard RFID สากล

แท็กแท็บ RFID แบบแท็บ

ป้าย RFID / ฉลากบาร์โค้ด

ขอข้อมูลเพิ่มเติม!


ฉันเข้าใจและยอมรับการตลาดทางอีเมล ข้อตกลงและเงื่อนไข.